Page:Sibu Congkan Sanbian150-顧炎武-天下郡國利病書-50-18.djvu/50

此页尚未校对


年逺祛何害而獨資汶利狂瀾不驚歳運如期伊誰之力哉即閘河淤淺固時

有之要之可人力為者非難也然則守黄陵岡之舊隄時泉湖之蓄洩其張秋

今日之急務矣

宣徳五年十月平江伯陳瑄言自臨清至安山漕河春夏水淺舟澁張秋西南

舊有汊河通汴舊常遣官脩治遇水小時於金龍口堰水入河下注臨清以便

漕運比年缺官遂失水次漕運實難乞仍其舊從之 十年九月廷臣㑹議漕

運事宜言沙湾張秋運河舊引黄河支流今𡻕乆沙聚河水壅塞而運河㡬絶

宜加䟽鑿從之

正統元年九月漕臣㑹議復言金龍口水接張秋是引水通運之䖏宜令工部

委官一員廵視提督遇有淤塞㑹同河南三司鳩工䟽濬上命𠃔行其遴選

公亷幹濟之人以徃毋使因而⿰扌⿳丆⺝⿱冖友-- 擾民違者罪不宥十三年七月河決滎陽從

開封北經曹濮衝張秋潰沙湾之東堤決大洪口諸水從之以逹於海事聞