Page:Sibu Congkan Sanbian150-顧炎武-天下郡國利病書-50-18.djvu/81

此页尚未校对


止五十五里属沽頭分司至南旺湖止属南旺分司

黄河長堤 嘉靖八年潘中丞希曽築以護運道沛縣三十三里

設舖十有一豊縣五十一里設舖十有七至單縣界止

舊河利害 正徳𥘉河決曹單衝沛趨飛雲橋入運少司空崔公

巖役丁夫四萬二千有竒弗能塞也後都御史劉趙二公相⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼

堤捍之嘉靖二年癸未決沛淤運道丙戍又決沛之老和尚寺築

處丁亥決曹由鷄鳴臺入昭陽湖廟道口淤盛中丞應期開趙皮

寨白河一帯分殺水𫝑三月乃成己丑決溜溝大港淤赤龍潭飛

雲橋水北徙魚䑓谷亭庚寅由單縣侯家林決塌塲口衝谷亭水

不下洩者三年癸己冬趙皮寨河流南向亳泗歸宿者驟盛東向

南靖者漸㣲梁靖岔河東出谷亭之流遂絶自濟寧至徐沛運道