Page:Sibu Congkan Sanbian150-顧炎武-天下郡國利病書-50-18.djvu/96

此页尚未校对


兖州府志漕渠圖説

 論曰禹貢濟河惟兗州浮於濟漯逹於河海岱及淮惟徐州

 浮於淮泗逹於河九河南徙淮泗變遷遐哉不可㝷矣

國家定鼎燕京仰給東南歳漕四百萬石以給京師惟會通一

 渠為咽喉而兗以全郡受之亦甚要矣間嘗綜其大都漕之

 行於郡境其利在汶泗其要害在河可坐䇿也汶水由東平

 北流合比濟故瀆以入于海泗水由曲阜南流合南濟故瀆

 以入於淮此水經故道也自元憲宗七年濟倅畢輔國始於

 汶水之隂堽城之左作斗門一所遏汶南流至任城入泗以

 餉宿蘄戍𫟪之衆謂之引汶入濟此堽城壩所由始也世祖