Page:Sibu Congkan Sanbian151-顧炎武-天下郡國利病書-50-19.djvu/94

此页尚未校对


間而以中原之地𫝑測之大抵河之南岸髙於北岸歸徳蘭陽之間又曹

單徐沛之上游也弘治間河決張秋奪汶泗以東行當時諸臣議築塞唯

荆隆口隨築隨潰於是開孫家渡口開趙皮寨口又鑿賈魯河皆導河使

東南行也如此則河𫝑分殺而安流矣明年秋水漲𤼵河仍趨北而勢将

復犯張秋故都御史徐恪以為言乃從荆隆口至黄陵岡之北築隄二重

各長二百里以護决口而劉公大夏等得以成安平鎮河功而全運道豈

非河地南髙之驗𫆀嘉靖甲午年間黄河徙蘭陽寨口直趋亳泗歸宿不

復入于徐以致二洪淺沍不可漕後之理漕諸臣乃一意開梁靖等口導

河而東並出於徐沛之間又鐫廣二洪隘石而平之以便漕故河勢東下

之利合流傾注於徐邳而趙皮寨等口以漸湮塞河不分流而亳泗歸宿

之故道失矣嘉靖壬子間都御史詹翰復請開趙皮寨口不果行明年又