Page:Sibu Congkan Sanbian153-顧炎武-天下郡國利病書-50-21.djvu/15

此页尚未校对


即御河也始隋煬帝導衛輝百門泉東

北引淇滏漳洹之水御以廵幸賜名御河

衛流湍悍益以汶七八月間洪濤峻瀉水

𫝑衝激數敗舟弘治三年侍𭅺白昻出

治河建臨清東閘正徳間都御史劉愷

建南版新開二閘以後歲遣都水司主

事一員治河嘉靖七年主事鄭𠃔墇奏

革閘務併𨽻磚厰營繕司河道改屬張