Page:Sibu Congkan Sanbian153-顧炎武-天下郡國利病書-50-21.djvu/30

此页尚未校对


折色分季觧京以充内帑嘉靖庚寅以東昌府幕一人為監𭣣官 工部營繕

員外𭅺永樂間設𥘉侍郎或𭅺中後以主事奉 宫符督徴山東河南直𨽻河

間諸府㼷價于臨清建窑厰𡻕額城㼷百萬嘉靖五年 仁夀宫役尚書趙璜

請 簡命員外郎一人蒞之三𡻕一代由是㼷值改出部帑而闢陶召啇視𥘉

加倍蓰矣嘉靖七年主事鄭𠃔璋奏汰都水分司以漕閘之務兼𨽻焉 兵備

副使我 國家設外臺曰按察使又諸所要害出使貮一人提兵蒞之曰兵備

制也臨清既大城名都禸啇販之夫日益屯聚自都御史賈俊之去舲䒆之蝟

集奸宄之電掣或時岀意外成化甲辰始 欽製𨵿防以副使潘瑄受 簡命

分署問理刑名操練人馬恊同撫按控制一方

兵防 古稱帥師必有股肱羽翼以成威神言将卒無相離也故視地建牙豈

徒注官己哉臨清改衛秪以官遷而卒若屯越在五百里外即有于邁夫誰與