Page:Sibu Congkan Sanbian153-顧炎武-天下郡國利病書-50-21.djvu/88

此页尚未校对


  銀三錢八分 下下丁𣲖銀一錢九分自萬曆二十年條鞭之

  法行戸不分則均之田𤱔每丁例編銀一錢七分後因加𣲖兵

  餉増至二錢七𨤲