Page:Sibu Congkan Sanbian154-顧炎武-天下郡國利病書-50-22.djvu/58

此页尚未校对


三百五十里至元二十九年朱清等言其路險惡明年千户殷明略又開新道

從劉家港入海至崇明州三沙放洋向東行入黒氷大洋取成山轉西至劉家

島又至登州沙門島於萊州大洋入界河當舟行風信有時自浙西至京師不

𬨨旬日而已視前二道為最便云但風濤不測糧船漂溺者間亦有之然視河

漕之費則其所得盖多矣歴𡻕既乆弊日以生水旱相仍公私俱困疲三省之

民力以𠑽𡻕運之恒數而押運監臨之官與夫司出納之吏恣為貪黷脚價不

以時給収支不得其平船户貧乏耗損益甚兼以風濤不測盜劫覆亡由是𡻕

運之數漸不如舊至正元年益以河南之粟通計江南三省所運止得二百八

十萬石二年又令淛行省及中正院財賦總管府撥賜諸人寺觀之糧盡數起

運僅得二百六十萬石而已及汝潁倡亂湖廣江右相⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼䧟沒而方國珍張士

誠𥨸㩀淛東西之地雖縻以好爵資為藩屏而貢賦不供剥民自奉於是海運

之舟不至京師者積年矣至十九年朝廷遣兵部尚書伯顔帖木兒户部尚書