Page:Sibu Congkan Sanbian154-顧炎武-天下郡國利病書-50-22.djvu/61

此页尚未校对


 從之黄師㤗傳曰師㤗江浙行省叅知政事二十年朝廷除户部尚書俾分部

 閩中以閩鹽昜糧由海道轉運給京師凢為糧數十萬石朝廷頼焉張思明傳

 曰𥘉立海道運糧萬户府于江浙受除者憚渉險不行思明請陞等以優之因

 著為令又查得宋史開載建隆中女直甞自其國之蘇州泛海之登州賣馬故

 道猶存至重和元年漢人髙藥師者泛海來言女直建國屢破遼師登州守臣

 王師中以聞詔蔡京童貫共議遂使武義大夫馬政同藥師由海道如金金主

 與粘没喝議遣渤海人李善慶女直散覩持國書并北珠生金等物同馬政來

 修好詔蔡京等諭以攻遼之意善慶等唯唯居十餘日遣政同趙有開齎詔及

 禮物與善慶等渡海報聘行至登州有開死會諜者言遼已封金主為帝乃詔

 政勿行止遣平海軍校呼慶送善慶等歸金職惟元人開國幽燕享海運之利

 已㡬百年其全盛之時固無庸論及至正之末天下分崩猶能使張士誠運給

 數年(⿱艹石)夫宋之趙有開馬政又以孤舟鑿空開道由海徃來報命則海道之可