Page:Sibu Congkan Sanbian155-顧炎武-天下郡國利病書-50-23.djvu/22

此页尚未校对


何以先下太原曰宋失幽薊白溝為界既無大險素所重防鴈門

則石晉之所未割太原恃之為藩宋棄分水嶺不以為意而遼金

知之以為岀竒之路也

國𥘉置東勝諸衛然多事草創什伍虚耗至正統十四年九月虜

宼擁逼 詔徙諸衞内地遂棄東勝此我 朝不復四郡之實也

洪熈宣徳之間玩常而不思其變景㤗天順之際守近而不謀其

逺由是偏頭鄰於大羊而全晉以北單矣豈惟全晉五原雲中趙

武靈所欲下甲咸陽者也此而不守則左臂㫁全陜危矣可勝惜

哉于少保公極力於獨石而不注懐於東勝其意何也

總督宣大余子後言𫟪務曰自古命将出師誅𭧂禁亂見可而進

知難而退進退之間非不可臣奉命以來熟看大同地方山川平