Page:Sibu Congkan Sanbian155-顧炎武-天下郡國利病書-50-23.djvu/38

此页尚未校对


 警傋扵是為急矣

 寧武古樓煩地據兩𨵿之中舊為寧武屯自正統己己以來虜數

 侵軼都御史李𠈉奏冝置𨵿屯戍扵是因舊名立𨵿以寧化所𨽻

 焉堡凡十二東為大河為陽房為朔寧北為神池為大水口為利

 民西北為黄化嶺為𡈽棚為義井西為寧文為二馬營西南為西

 鎮而寧文又寔與寧武相為掎角以扼西山之險嘉靖十三年

 御史任洛自鵰窩梁至逹逹墩築𫟪八里二百二十歩砌以石然

 自陽房口而西尚缺藩籬夫陽房西陘之𨻶漏為朔州大川之衝

 通忻代嵐石諸路平衍夷漫虜雖擁十數萬𮪍皆可成列以進徃

 年虜㓂内地率由扵斯十八年都御史陳講以舊𫟪不可恃乃尋

 王野梁廢蹟脩復之東起陽房經温嶺大小水口神池蕎麥川至