Page:Sibu Congkan Sanbian155-顧炎武-天下郡國利病書-50-23.djvu/72

此页尚未校对


又特置總兵以專握兵事焉衞所之軍各有總旗有小旗有操軍

操有演武塲 軍屯有田軍噐有局而沿𫟪原伍之外又有常備

有畨上有召募有改撥有脩守民兵然民兵暫調赴𫟪恊同脩守

平留本地䕶守城弛𡻕時教閲各州縣巡捕領之(⿱艹石)境𡈽雖在山

西而屬扵他處者為衞二所三𨽻後軍都督府則有澤州寧山衞

平定州守禦所𨽻宣府萬全都司則有蔚州衞廣昌守禦所而𨽻

潼𨵿衞又有蒲州守禦所焉

大同鎮守總兵官一員永樂七年置佩征西将軍印駐鎮城專總

兵事

大同恊守副總兵官一員宣徳七年置與總兵官同駐鎮城

三𨵿鎮守總兵官一員嘉靖二十二年置𥘉宣徳四年置總兵官