Page:Sibu Congkan Sanbian155-顧炎武-天下郡國利病書-50-23.djvu/86

此页尚未校对


也與自生石鹽價當倍蓰矣詩云王事靡盬盬當是苦意靡盬言

不苦也近註欠安左傳晉侯夢楚子伏已而盬其腦當是用盬鹽

揉入腦中故子犯曰吾且柔之矣杜元凱訓盬爲啑尤無義意

靈石縣南道沿汾水上崎仄危頓縣志云隋開皇十年文帝欲幸

太原傍汾河開道𫉬一石有文曰大道永吉因以為瑞遂于其地

開設縣治則未開道之前其險當不止此水經云汾水南過㓂爵

津注云在介休縣之西南俗謂之雀鼠谷數十里間道隘水左右

悉結偏梁閣道累石就路縈帶巖側或去一丈或高六尺上戴山

阜下臨絶澗俗謂之爲魯般橋蓋通古之津隘亦在今之地險也

按㓂爵津正今靈石地禹工未施之先當與龍門同一嶮岨矣

桑乾河水經注謂出桑乾縣西北上下七泉卽溹涫水東南流右

會馬邑川水又東南石合濕水濕水出陰舘縣累頭山一曰治水