Page:Sibu Congkan Sanbian156-顧炎武-天下郡國利病書-50-24.djvu/126

此页尚未校对


兵郭琥以堡山高無水防守爲難且離邊太遠

緩急無濟乃扵抵邊王石匠河另築堡一座甎

包仍舊名爲一處小市塲近邊諸夷市期月

或一或二無宴賞 威胡堡嘉靖二十二年築萬

暦十年甎包 威平堡 祁家河堡並嘉靖

四十五年築累土以上威遠路

分守道所屬西路三堡井坪路四堡小市塲二處

敗胡堡嘉靖二十三年隆慶六年甎包迎恩

嘉靖二十三年築隆慶六年甎包係一處小市

塲近邊諸夷市期月或一或二無宴賞阻胡堡