Page:Sibu Congkan Sanbian156-顧炎武-天下郡國利病書-50-24.djvu/146

此页尚未校对


 雲西地理圖說          韓應元

天下大鎮有九而大同最為要衝大同為道有四而雲西尤

要衝盖當迅掃胡元以來 國𥘉旣逐胡元扵此特設鉅鎮北

控沙漠南障幽冀據天下上㳺而諸衞所因以次開設考之載

洪武二十三年始扵大同西南一百二十里建左衛一城扵

左衛西北七十里建右衛一城自東勝失守雲川玉林等衛内

遷則西北一帯虜患此獨當之矣正統以後虜𫝑日強乃又扵

左衛正西六十里建威逺一城天順間扵左衛大同中界建高

山四城相距不逺百里互為聲援此雲西一路之所昉也嘉靖

二十三年總兵周諱尚文者SKchar應援之計又不足恃廼刻意守

禦增築破虜㓕虜寜虜威虜四堡皆在左衞之東北又增破胡