Page:Sibu Congkan Sanbian156-顧炎武-天下郡國利病書-50-24.djvu/44

此页尚未校对


桑弘羊請置大農部丞分部主郡國置均

輸鹽鐵官是時鹽官凡二十八郡河東安邑

為首而鄭當時舉齊之大鬻鹽者解鹽在

官始悉宣帝地節四年减天下鹽賈元帝

𥘉元元年罷鹽官尋復之明帝時官自鬻鹽

肅宗建𥘉中又議復鹽官鄭衆諫不從和

帝即位罷鹽官獻帝建安𥘉置使者監賣鹽

後魏宣武時河東鹽池富强者專擅其食

貧弱者不能資益延興末復立鹽司量其

貴賤節其賦入公私兼利孝明即位御史