Page:Sibu Congkan Sanbian156-顧炎武-天下郡國利病書-50-24.djvu/45

此页尚未校对


中尉甄琛表稱周禮山林川澤有虞衡之官

為之厲禁故雖置有司實為民守今縣官

鄣護河東鹽池而𭣣其利是專奉口腹不及

四體也明帝遂罷其禁與百姓共

開皇三年鹽池亦與民同