Page:Sibu Congkan Sanbian157-顧炎武-天下郡國利病書-50-25.djvu/101

此页尚未校对


經注武侯駐郿使孟琰據武功水東唐書地理志及

胡三省註通鑑俱謂郿有東西原為武侯所據地則知

縣東南有太白山又南為武功山此山之水則為武功水經

流縣境今天其稱名定處耳故地理家但括全境以

郿即武功并有其山水云至漢永平八年始自渭水南徙

武功扵故邰城南在今縣東北四十八里与唐志路史合

惟隋徙武功扵中亭川則距今治遠七十里頗不干沙矣

鄭樵述地理略謂渭水東過隴州汧源受汧水又東

過鳯翔郿縣受斜谷水并太白山皆在今縣境内故康

太史志武功謂武功太白兩山斜谷水屬郿若據今武