Page:Sibu Congkan Sanbian157-顧炎武-天下郡國利病書-50-25.djvu/56

此页尚未校对


 寨十六墩八十六高臺守禦千户所堡四十三墩三十四鎮夷守禦千户所堡十二墩三十三

 古浪守禦千户所堡四墩十八白馬城堡

 固原鎮弘治十四年火篩由花馬池㓂 平鳯臨 鞏兵部建議設大臣開府固原總制三邊軍務每 𡻕六月至九月廵撫陜西都御史駐劄于此

 弘治十八年總制建議暫移陜西鎮守總兵扵鎮操練防禦兵偹逰擊及守備亦駐于此固原守偹所守地方自 下馬𨵿至西安州蘭 靖𠫵将分守靖虜

 守備地方自乾鹽池至平灘堡蘭州千總官所守地方自條城至積灘堡其分守𠫵将駐劄于蘭州城守備官則駐 劄于靖虜衛洮岷河𠫵将駐劄于

 洮州衛分守地方自臨鞏㕥至于歸德著落寺其岷州衛駐劄邊備及守偹撫治番夷河州衛亦駐守偹官

 榆林鎮廵撫都御史管粮 僉事總兵副總兵逰擊方靣都司俱内駐劄本鎮所守中路十二营堡東由髙 家堡西至清平堡東 路𠫵

 将駐劄于神木堡分守九堡東由黄甫川西至栢林堡西路𬋩粮僉事駐劄于靖邊營𠫵将駐劄于新安邊營分守十三堡由東隴