Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/54

此页尚未校对


臯使衘兼節制西山八國卽此也 四夷考田維州路生蕃最多有

名色可攷者曰孟董梁黃梭城月上星上龍山龍溪大寺小寺等寨

設一關六堡以戍之關曰鎮夷堡曰保縣曰新安曰乾溪曰西平曰

𭐏州曰坡底而坡底附近龍山竹大寺小寺蒲穵太子憤等寨而龍

山最强舊有龍山戍有城唐書廣德元年吐蕃陷維州籠山城是也

 𭐏州堡附近龍溪卜南木上諸寨與北路黒苦三姐生畨相通每

歲耕穫旣有蓋藏輙以礪兵刼奪爲事按卽保覇蠻也方輿云威州

保覇蠻者唐保覇二州天寳中所置後陷没酋董氏世有其地與威

州相錯因覊縻焉嘉祐熈寜中常請朝命政和𥘉知都成龎恭孫建

言開拓置官吏廼以保州地爲祺州覇州地爲亨州授其酋刺史團

練使 按宋史董氏世知保州太平興國六年保州刺史董奇死以