Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/67

此页尚未校对


陵山隋改爲斜翼縣治七頃城唐貞觀十七年移理於七里溪二十

三年以英國公李世勣爲疊州都督天寳元年改爲衛山縣又曰翼

水縣亦蠶陵縣地隋𥘉置取縣西南翼河爲名按後周之龍水縣隋

改翼水水在所治南五十里一出松潘一出黑水翼如也卽汶江矣

 廢悉州城在治東南四十里唐顯慶三年割左封縣界内悉唐川

因立爲悉州領悉唐左封識臼三縣以覊縻羌人其首領有董係北

射任刺史自後射卒以左封縣令董俱悉凍任刺史兼勅以父死子

⿰糹⿱𢆶匹 -- 繼咸亨元年移治左封載𥘉元年移治匪平川 廢左封縣址同悉

州寰宇記云左封縣本屬翼州在當州東南四十里唐顯慶元年

於縣治悉州焉 廢歸城縣唐垂拱二年置廢眞州唐天寳五載分

臨翼郡之昭德鷄川兩縣置昭德郡乾元元年改爲眞州取眞符縣