Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/98

此页尚未校对


遙視之如戴鐡釡卽魚洞河也或云卽是陷河 志又云南十五里

金馬山文昌帝君降生地有祠焉卽化書所稱誕于越嶲之間矣南

四十里小相公嶺石磴崎嶇自麓至頂十五里武侯所開也志又云

西五十餘里大雪山四時積雪與小相公嶺接夷名阿露山北三十

里石嵓洞中可容十餘人南北厓傍有石版扣之有聲鏗然謂之瓊

鐘 寰宇記云卭部縣本漢闡縣漢書闡作闌師古註音蘭周武帝

天和三年置卭部郡于此隋開皇三年罷郡改爲縣仍帯卭部鎮

唐書至德𥘉南詔陷嶲州勿鄧兩林蠻遂覇屬吐蕃貞元中復納欵

以勿鄧鬼主苴嵩兼卭部團練使封長川郡公而兩林都大鬼主苴

那時遺韋臯書乞兵攻吐蕃臯遣將劉朝彩等持兵應之大破吐蕃

于北谷詔封苴那時爲順政郡王苴夢衝爲懷化郡王已而夢衝復