Page:Sibu Congkan Sanbian162-顧炎武-天下郡國利病書-50-30.djvu/70

此页尚未校对


四年彦瑫卒子漢瑭嗣詔襲父職太平興國五年夷土龍瓊琚遣子

并諸州蠻七百四十四人以方物名馬來貢雍熈二年夷王龍漢璿

自稱權南寜州事兼番落使遣䍧牱諸州酋長來獻方物名馬并上

屬孟氏所給符印授漢璿歸德將南寧州刺史其後夷王龍漢 龍

漢𤩊相⿰糹⿱𢆶匹遣使貢方物授漢𤩊寜遠大將軍封 化王景德四年西

南蠻羅甕井都指揮使顔士龍等來貢士龍種落遐阻未嘗來朝今

始至詔館餼賜予如高溪 播州志云唐末南詔陷播州太原人楊

端應募復之遂有其地四傳至楊眙無于維時宋益州刺史楊延昭

之子𠑽使廣西與眙通譜以其子貴遷後之從狄青南征楊文廣𭅺

延昭之孫也在播州者傳至粲而益大鑑乃其裔云 四夷述云東

謝蠻渠帥姓謝氏南蠻别種在黔州之西數百里地方千里有酋長