Page:Sibu Congkan Sanbian162-顧炎武-天下郡國利病書-50-30.djvu/94

此页尚未校对


梁蠻師向鎮侯向白虎等應之向五子王又攻陷信州田烏度田唐

等抄㫁江路文子榮復據荆州之政陽郡自穪仁州刺史并隣州刺

史蒲㣲亦舉兵逆命詔田𢎪賀若敦潘和李遷哲等討破之周武成

𥘉文蠻州叛州軍討定之㝷而再令賢向五子王等又攻䧟白帝殺

開府楊長華遂相率作亂前後遣開府元契趙剛等總兵出討雖

頗翦其族𩔖而元惡未除天和元年詔開府陸騰督王亮司馬裔等

討騰水陸俱進次于湯口先遣喻之而今賢方浚増城池嚴設扞禦

遣其長子西黎次子南王領其支屬於江南險要之地置立十城遠

結涔陽蠻為其聲援令賢率其卒固守水邏城騰乃總集將帥謀進

趣咸欲先取水邏然後經略江南騰言於衆曰令賢内恃水邏金湯

之險外託涔陽輔車之援兼復資糧𠑽實器械精新以我懸軍攻其