Page:Sibu Congkan Sanbian164-顧炎武-天下郡國利病書-50-32.djvu/20

此页尚未校对


民逺運抵京正粮一石率用米至于三石財殫力罷𫝑湏厘改宣徳五年

周文㐮公忱始於額外加徴耗米用以兑軍支運而漕政因之漸定其法

正粮一石加耗七斗而支兑逺近就中伸縮有差於是民得免逺漕之苦

法行至今所謂税粮改為増耗者此也然是時田𡈽起科尚分官民等則

民田以已業税輕輕之極畆止三升而耗之増也無㡬官田以承佃税重

重之極畆至七斗而耗之増也愈極雖嘗調劑其間重者准折金花輕者

盡派白粮而則之名目既衆下之奸弊自繁鬻業者既减額以求售豪強

者復行賄以游移版籍同彼絲棼訟牒㡬至山積於是嘉靖二十六年

府三原趙公瀛創議田不分官民税不分等則一㮣以三斗起徴而山蕩

灘浜池溇水面瘠薄之地亦各自為一則以岀正耗之征焉至今百餘年

間田册截如税額井如雖三尺童子可按畆輸賦不至為豪里猾筭所欺