Page:Sibu Congkan Sanbian165-顧炎武-天下郡國利病書-50-33.djvu/128

此页尚未校对


金華縣志王禕記元至正十年肅政亷訪使董守慤均役之法 下令

使民有田者各以状自陳所有之田㡬何復俾各都之役於官者曰里正

曰主首者與練習田事之人履畆而覈其得業之人為誰又稽故所藏籍

以質其是否三者克合乃定著為籍其以田之啚相次而䟽其號名畆税

粮之数與得業之人於下者曰流水亦曰魚鱗以人之姓相𩔗而著其粮

之数於後者曰𩔗姓以税粮之数相比而分多寡為後先者曰鼠尾每籍

於部者三一上於亷訪司一上⿰糹⿱丿㤙 -- 總管府一留本縣為籍既定然後按籍而

賦役其法即每都之田而計各户税粮之所在役即隨之而受役之田恒

不岀其都第以田多之最者為里正次焉者為主首而主首有正有副正

者在官副者則相𦔳徴督税粮焉其田多者兼受他都之役而不可辭少