Page:Sibu Congkan Sanbian165-顧炎武-天下郡國利病書-50-33.djvu/129

此页尚未校对


者稱其所𦔳而無倖免高下平正較若畫一蘇伯衡記洪武四年郡倅

王綱量田之法 令都擇一人焉為量長保擇一人焉為里長都以五十

歩為率築堠一焉表其都之界保以三十歩為率築堠一焉表其保之界

田以區為率樹木表一焉書其甲乙之次樹禇表一焉書其多寡之数自

占書於表而樹之田間擇吏之清強者分董其役 金華𡈽田自洪武四

年勘量後至弘治十八年上司復委本府推官葉相重行檢踏開除新増

一一明白重造流水籍册見存本府庫房其各都啚都長甲長俱各𭣣執

一本凢有争訟易於查考近因𡻕乆損失及有盗換𨼆匿之𡚁冝於𡻕終

拘集㸃視庻𫉬乆存亦清訟禁奸之要務也

軍匠 國𥘉軍役多取於歸附役充之衆其後又多以罪謫𤼵本縣各都