Page:Sibu Congkan Sanbian167-顧炎武-天下郡國利病書-50-35.djvu/56

此页尚未校对


鄖陽府僻在荆北一隅接壌雍豫國𥘉流逋甫定成化中㓂起乃設

重臣控制為中原巨鎮尋置郡縣及都司兵衞守以官軍百年寕謐

其功隆矣正徳中𣸸設⿰糹⿱丿㤙 -- 總兵旋罷至正間流逋首難至殺㐮州⿰糹⿱丿㤙 -- 總𬋩而莫之能制國𥘉令申國公鄧愈

以大兵掃其穴而空之禁流民不得復入成化𥘉又有劉千斤之亂乃尚書白圭撫寕伯朱永⿰糹⿱丿㤙 -- 總兵李震㑹兵討平増設防守始以副都

御史楊璿撫廵其地未㡬李鬍子小王洪等復亂右都御史項忠平之遂留撫其地未㡬召還不数年流民復聚左都御史原傑至處置

附籍丁口設府縣以統理之都司衞所以控制之鄖始有府及司衞成化十三年也是年湖廣鎮守等官奏荆㐮二府山深地廣流民

為患難于撫治乃 勅修理太和山少監韋貴兼分守荆㐮地方先是原傑薦御史吳道宏于上奉 勅廵按湖廣提督八郡軍民事竣

進傑兵部尚書留道宏按其地撫治荆㐮之任則河南廵撫李 攝之至十五年始命道宏撫治鄖陽等處提督撫治之名自此始撫属

之地北至華陽南跨江漢西連嶓冢東盡𣹑水南北一千四百里東西二千五百里有竒其山⿱兆目 -- 脊起於汧隴東為秦嶺標以二華掲以熊