Page:Sibu Congkan Sanbian167-顧炎武-天下郡國利病書-50-35.djvu/62

此页尚未校对


有俠風四方游民其𤨏尾仳離與挺而走險者多逸其中乆而滋煽

因易爲亂承平以來劇盗数起一方俶⿰扌⿳丆⺝⿱冖友-- 擾四藩同憂始議更邑爲郡

治之継命中䑓大臣開府秉龯爲鎮重焉然後威畧亢稜逆節銷㐲

稱康乂矣諺曰何知盗穴山若葦茁今四民安堵如故但其山𫝑巖

險駢附稱盗穴者盖多有之徃𡻕保康殺長吏之事可鑒矣即安暇

猶宜兢兢云

常徳府古黔中地九江包乎東南五谿縈乎西北洪武十四年五溪蛮叛命周徳興討

乃荆岳之肩臂苗獠之咽喉也漢建武中谿蠻負險猖獗伏波進

營壺頭而賊人乗髙守隘以僨其師按常徳之險莫先壺頭山險水湍石齒齒溪流中一夫守之千