Page:Sibu Congkan Sanbian167-顧炎武-天下郡國利病書-50-35.djvu/90

此页尚未校对


地逺京師七千餘里主爵者𩔗以荒僻擬之銓授之際無所遴擇故

州邑長吏犬氐皆循習故常輙托於孤逺徃徃無以自見盖 祖宗

之所重而時俗視之以為無當于緩急也即有不御之𫞐将安施乎

靖州古唐渠陽軍㨿辰沅之上流為重湖保障南服要區與蠻壌相

犬牙夷人族種蟠踞溪峒道路阻絶中國之兵入踐其地不能長驅

且其境與宜州羣苗相接𫝑成犄角表裏為患是以宋人議棄渠陽

非以不便於攻守故耶乾道八年知貴州陳義上䟽言渠陽民不服役田不輸賦其地似若可棄然為南楚要區

或控制失宜或金榖不継或兵甲少振蛮獠則乗時𥨸發勤劳王師朝廷當重守臣之選崇寕𥘉戍兵三千人建炎以來每于都統司或

帥司摘兵二百人以備屯戍其凶悍者以州郡不能制遂慢守臣反通猺蛮以⿰扌⿳丆⺝⿱冖友-- 擾編民州郡飛白主帥不敢治比得報已晚矣故戍兵敢