Page:Sibu Congkan Sanbian168-顧炎武-天下郡國利病書-50-36.djvu/22

此页尚未校对


千歩以障漢暴明年春隄成○乾道八年荆南守臣葉衡請築㐮陽

沿江大隄○趙延進為㐮州⿰糹⿱丿㤙 -- 總管築堤扞水易甃以石民多頼之○

胡烈守㐮陽築堤扞水百姓歌之○慶元庚申趙鄖守漢陽脩築髙

作陂堤於堤首尾置青龍水濟二閘分層級以殺怒湍○陳桷紹興

三年岀知㐮陽府漢水漂蕩室廬脩築堤岸頼以無虞

按禹貢嶓冢導𣻌東流為漢又東為滄浪之水過三澨至于大别南

入于江今考漢江圗西自漢中流至漢陽大别山出漢口與江水合

即漢水故道也水多泥沙自古遷徙不常但均陽以上山阜夾岸江

身甚狹不能溢㐮樊以下景陵以上原隰平曠故多遷徙潜沔之間

大半匯為湖渚復合流至乾鎮驛中分一由張池口岀漢川一由竹

筒河出劉家隔以故先年承㐮一帯雖遷徙而無大患者由湖渚為