Page:Sibu Congkan Sanbian170-顧炎武-天下郡國利病書-50-38.djvu/14

此页尚未校对


 兵事

 泉州 正統間建昌人鄧茂七聚衆殺人縣官捕之遂拒捕率黨刼上杭汀州

 正統十三年㩀杉関攻光澤縣大掠順流而下攻卲武掠庫藏𢾗日至順昌縣

 時尤溪爐主蔣福成亦號集爐丁刼取聚落旬日至数萬人襲尤溪與茂七聲

 援遂攻延平合拒官軍官軍皆没御史丁宣等發牌招之茂七等殺齎牌使者

 據王䑓地方立總甲里長殺張都司𫝑益熾遣賊将陳敬徳由徳化㓂永春永

 春民郭榮六撃破之餘賊吳都總等分㓂諸縣逺近望風降附将攻郡城郡守

 熊尚𥘉請調衞軍未下自提民兵與晋江簿史孟常隂陽正術楊仕洪拒于城

 南古陵坡𬒳執皆SKchar之廵按御史張海上其事上遣都督劉得新陳榮與都

 御史張楷等親諭務要勦㓕盡絶陛辭又諭你每不可遲福建一方百姓望你

 每來救他務要将賊人殺㓕盡絶楷等分道入閩乃平諸賊凾賊首赴京八閩

 始定 弘治四年漳平盗温文進㓂安溪攻䧟縣治永春南安郡城一時騷動