Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/19

此页尚未校对


𩔗夾雜低黒鬻無所售又賈人憚海道之險徃徃就場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)置引捐 --捐塩而去於是倉

塩積乆SKchar耗寸夫困於賠累矣弘治十三年塩運司SKchar貞奏将潯𬇞二場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)塩毎

引折米一斗派納泉州府附近永寕衞并福全金門等所倉給官軍月粮十四

年御史莫立之奏准将惠安場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)塩毎引徴銀七分觧部遂罷辦塩入倉之例其

後又奏准晋江同安二縣塩場每引米一石折徴銀五錢三分充永寕福全金

門三倉軍儲凢引米引銀於各場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)塩户照丁産科受辦納其户口塩鈔後定本

色鈔每鈔一貫折徴銀三厘折色錢每錢七文折徴銀一分起觧南京庫布政

司庫府庫以備官員折俸嘉靖七年御史聶豹議将户口鈔價併入八分料銀

内徴納盖以八分之銀太多故取三分以足塩鈔也九年以南京監察御史粘

燦言下福建廵按御史施山議上将潯渼場塩課米每石折銀五錢加耗修倉

銀三分追觧泉州府貯庫支放十九年令浯洲𬇞洲二場 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)俱折銀五錢如潯渼

嘉靖末年當事者以禦倭之後軍餉不充復有仍徴本色之議或議設牙行抽