Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/45

此页尚未校对


 開元寺僧浄慧等具奏事下本布政司轉行府議是時知漳州府事羅青

 霄以民間丁四米八徴太重請蠲减其半寛之改一丁徵銀二分米一石徴銀四分事𠃔行

 及是議僧田擬照例半徴毎田一畆原餉銀二錢者减一錢具申布政使司覆議轉詳而

 當事者竟持軍餉議不准减仍舊徴納云其後僧徒告累屡増减不一

 十六年以前奉文减免四分之二毎畒止徴銀六分後又量增二分共徴餉銀八分萬曆二十三年户部㩀撫臣題

 覆僧田毎畆定徴餉銀一錢二分二十五年廵撫金學曽以倭警議増兵

 餉以舊例雖四分焚脩然寺大田多者所得利尚厚下所司議寺田除二

 千畆照舊四六給其餘悉按畆徴餉銀一錢二分惟田不及二千畆者仍

 其舊後定餘田分為二八二分焚脩八分𠑽餉所徴餉倍于異時而寺田累極矣大抵漳民俗

 所困苦者田則浮粮虗懸及白兌𭣄納諸𡚁役法則里甲均徭驛傳苗當

 之𩔗民當直年夫保立破家寺田始則緇流以叢林為傳舎巨室以常住