Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/71

此页尚未校对


于舖商又慮有藏匿禁船商母輒起貨以舖商所接買貨物應税之数給

號票令就船完納而後許鬻賣焉西洋船面濶一丈六尺以上者徴餉銀五両每多一尺加銀五錢東洋船頗小

量减西洋十分之三陸餉胡椒蘇木等貨計值銀一両者徴餉銀二分鷄籠淡水名曰小畨地近船小毎船面濶一尺徴水餉銀五錢陸餉亦如東

東西二洋之例加増餉者東洋中有吕宋其地無出産畨人率用銀錢錢用銀鑄造字用畨

文九六成色漳人今多用之易貨船多空回即有貨亦無㡬故商販囬澚征抽水陸二

餉外属吕宋船者毎船另追銀百五十兩謂之加増後各商苦難輸納萬曆十八年量减止徴

一百二十兩每年至五六月七八月間風汛屇期各商船囬至海外俱由南澚

浯銅諸水寨及島尾濠門海門各廵簡司信地經過隨報府縣及海防舘

逐程撥船䕶送防㓂掠其實稽察𨼆匿餉税者云自萬曆四年餉溢額至

一萬両刋入章程錄至十一年累增至二萬両有餘二十一年報倭警禁