Page:Sibu Congkan Sanbian172-顧炎武-天下郡國利病書-50-40.djvu/59

此页尚未校对


百二十里

瓊州府瓊山縣大坡立營𡈽舎督兵防守居林居碌沙湾三峝𥠖令已安業納糧不差岀兵聼調

白沙營防白沙東營芒𦫼三港賊入澄邁縣居便營在南𥠖地方防茅甲已等村峝生𥠖搆同瓊山

居林居碌沙湾三峝𥠖為患今廢臨髙縣那零營在那錦舖屯建營 新安三家末

落烏石慱白黄龍吕灣慱頓八港 感恩縣縣門堡南港嶺頭

白沙南北溝 𥠖港在本縣西北抱駕港白沙灣在縣南外水深冦船易入崖州

合水營 牙力營在本州九所地舊有羅活千家多澗等黎為患故置官軍防守嘉靖二十六年大征遺黨

不多今營已廢榆林牙狼不頭利桐玳瑁洲港澳在州東界安定縣嶺背營

先年思河光螺同水口嶺背等村𥠖搆同瓊山居林居碌沙湾賊首黎佛二為患設南倫營防守嘉靖十三年剿平改今營