Page:Sibu Congkan Sanbian172-顧炎武-天下郡國利病書-50-40.djvu/74

此页尚未校对


澄海 總兵府萬暦四年置在南澳山之深澳山孤

懸海中界在潮漳之交而屬潮居多舊爲饒平縣

信寧都四山高聳可避風汛周遭水面約三百里沿山

膄田數千頃頗擅山海之利歴代居民殷富宋避元

兵駐此數月国朝洪武二十六年信國公湯和奉

命經略海上謂其窠倭遂徙其民而墟其地其田

糧則泒之海陽各縣至今街衢遺址尚存漁獵徃

來其間稱爲水國以其界在兩省之交鞠爲盗區棄

而不守嘉靖三十七年海冦許朝光呉平曽一本軰相

継竊據勾引倭奴泊舟爲患是年閩廣軍門殷公