Page:Sibu Congkan Sanbian172-顧炎武-天下郡國利病書-50-40.djvu/86

此页尚未校对


 禍尤甚後合諸道兵始克討平費公家之需以千萬計礦之無一利而害大(⿱艹石)

 迨萬曆中年内監李敬奉 㫖復開聚衆如前幸以礦多無銀未幾告罷不至於

 亂今已乆經封禁但恐時移事遷或有貪小利而忘後禍者不可不痛絶而嚴

 杜之也一龍門抵界所在産有鐵礦皆屬從化地靣向懲銀礦之害㮣禁不開萬

 暦四十四年中有奸利啇人告餉開冶督府行從龍㑹議時龍門令陳陽長惑於

 啇人之計本縣前令盧慰曺力爭之不能得遂以餉額歸龍門聼其開冶四方無

 頼一時蠅集未幾濳出為盗啇不能禁既而轉熾脅啇人以接濟遂合藍徒炭黨

 耕山種藍燒炭者皆汀漳英寧之人四行刦掠鐵塲遂為盗藪其地北通英徳長寧南透増城西連

 清逺東則龍門接壤皆萬山聮絡深林嶮阻人跡罕到其賊首張惟冲等結

 砦所在有白牛峝鴈洋陂寨子皆皆屬龍門地方上下坪蘭和峝石門寨等䖏皆增從龍聮界擄掠

 勒贖皆歸其中積十餘年禍偏七邑崇禎五年撫卒導官兵直搗窠穴虜其渠

 魁其黨鳥獸始𫉬平寕今幸督府餉罷冶所宜懲前戒後永為重禁

 一流溪地方深山綿亘林木翳茂居民以為潤水山塲二百年斧斤不入萬曆之季