Page:Sibu Congkan Sanbian173-顧炎武-天下郡國利病書-50-41.djvu/20

此页尚未校对


行塩地方廣啇從塩法道領引到招収䓁場照引㡬道買塩若干白海運至南雄踰嶺接賣淮商從西関而下直抵三姑

灘謂之南塩橋商領給軍門大票到東界䓁埸買塩聼管橋官掣秤上橋領户部引目至三河接賣汀商踰嶺𬨨贑州袁臨䓁府瑞

金㑹昌石城等七縣從東関而下謂之汀塩二路合賣自正德四年起各定地方嘉靖四十五年廣商侵賣𬨨界潮塩路塞𨺚慶二

年又開至萬曆十一年復塞路塞餉増是以十四年以後尚有積餉在庫一萬五千零兩而未上塩者啇民之困至此極矣

埠頭菜鹽橋下海陽等七縣埠頭先因啇外奸民告餉二千兩後被勢侵其餉逋負萬曆十六年察院蔡夢說革去一半

尚存一千兩責令橋商販納每季納二百五十兩每小班納二十五兩餉通百商匀納塩輪二十商領示鎮埠𤼵賣

龍川和平塩餉橋上餉塩運至長楽縣𬨨青溪嶺食入龍川和平二縣原無另餉萬曆十八年因廣商射利告納餉

爭賣惠潮道從二縣民議願食潮塩断令潮商代納又増餉銀二百一十一両六錢八分𡻕夏冬二季追觧

衙塩道府縣儒學并諸職衙門所用細塩從百啇上橋班數抽銀販塩煎送𡻕用銀八十兩在正餉之外