Page:Sibu Congkan Sanbian173-顧炎武-天下郡國利病書-50-41.djvu/9

此页尚未校对


鎮五 河源之鎮曰囬龍北四十里赤溪水口曰平地永順都漳溪長楽之鎮曰南

南九十里曰鑑興南五十里永安之鎮曰中鎮

堡一 河源之堡曰石城在古城嘉靖二十一年知縣劉錦立

營二十七 歸善之营曰蜆殻岡嘉靖三十年愽二縣民自建曰大星港口

曰西涌曰鬰頭曰盤貟曰乾溪曰碧甲愽羅之营曰

橘子舖曰南坑曰橋子頭三营地方俱界龍門第六七䓁屯嘉靖二十九年僉事尤瑛立以防流賊

曰㯽榔潭 海豐之营曰油坑在石塘曰河田曰赤岡與海豊惠来連

界南離海三十里北深山多盗成化八年曰射道山在縣南二十里嘉靖十一年曰湖東澳曰魚

尾澳 曰南沙 曰南竈曰長沙即麗江浦一名長沙港口在縣南八十里曰石

山曰大德曰大磨  和平之营曰東营東岳覩側曰南营南門外俱僉事施儒