Page:Sibu Congkan Sanbian175-顧炎武-天下郡國利病書-50-43.djvu/24

此页尚未校对


華言師父也達官本蒙古人雜領色目始此

畨啇者諸畨夷市舶夌易綱首所領也自唐設結好使于廣州自是啇人

立户迄宋不絶詭眼殊音多𭻍寓海濱湾泊之地築室聮城以長子孫使

客至者徃徃詫異形諸吟詠宋時啇户鉅冨服餙皆金珠羅綺噐用皆金

銀器皿有凌虐土著者經略帥府輙嚴懲之華人有投充畨户者必誅無

淳化五年二月癸卯南海啇人献吉貝布畫海外蛮國及猩猩圗玉帯

上於北苑召近臣𮗚之天聖後留寓益顆夥首住廣州者謂之畨長囙立

畨長司大食國舶主蒲希宻屡貢詔賜黄金準其所貢之直禁綱踈闊夷

人随啇翺翔城市至有蛮媪賣薬荒錄在番禺端午聞街中喧㗛訝召之

乃蛮媪荷山中異艸鬻冨家婦女為媚男薬者或抽金簮觧耳璫償其直

熈寕中其使辛押陀羅授懐化将軍乞統察畨長司公事詔廣州裁䖏具

後辯告户絶龍川畧志廣州啇有投于户部者曰畨啇辛押陁羅者居廣