Page:Sibu Congkan Sanbian177-顧炎武-天下郡國利病書-50-45.djvu/10

此页尚未校对


年其酋備方物入貢始置老撾軍民宣慰使司東至水尾界南至交阯界西至

八百界北至車里宣慰使司界自司西北六十八程至布政司其人衣服飲食

𩔗木邦伹性獷悍身及眉目皆黥繡花酋長一代止存一子承襲絕不育女居

髙楼見人不下部屬見之所至有定地名曰等限使客亦然設通事引之以至

其地其國人稱 至尊必曰天旺蓋春秋天王之意其産海貝犀牛乳香訶子

交阯黎利之變陳天平實繇此道入于京師嘉靖間緬人破其東之纜掌蓋老

撾屬部地之最荒逺云

 孟養軍民宣慰使司

俗名迤西有香栢城與蠻莫同𬓛金沙江孟養居其上流南至抵馬撒疆連西

洋北極吐蕃西通天竺東南鄰于緬山曰鬼窟號稱險要夷人㩀為硬寨小有

瑕釁則治兵相攻其𡈽下濕夜寒濵江為竹楼以居一日数浴有碧瑱琥珀四

足巨䗲膽可觧諸毒其通中華盖昉于勝國至元二十六年始置雲逺路軍民