Page:Sibu Congkan Sanbian177-顧炎武-天下郡國利病書-50-45.djvu/25

此页尚未校对


原曠邈田土富饒而人稍脆弱男子以酸石榴皮染齒使黒婦人分髪直頞為

一髻垂于後跣而衣皮即唐書所稱茫施蠻也西南有青石山又有永貢幹孟

二山皆髙廣𨺗絶夷酋所居其水曰芒市河麓川江出峨昌蠻金沙江出青石

山皆流至緬地合大盈江曰大車江自騰越流至司境匯于緬中蒲干城地産

沙金香橙橄㰖芋蔗又多銀仆元中統𥘉内附至元十三年立茫施路軍民⿰糹⿱丿㤙 -- 總

管府領二甸  明洪武十五年置茫施府正綂元年改置芒市長官司額徴

差發銀一百両萬曆𥘉酋長放福與岳鳯聯婚十一年導緬寇柗坡營事覺擒

福正法立舎目放緯領司事轄于隴把

 孟璉長官司

繇姚関東南行十九程至其地又七程至孟艮其東為車里西為木邦部内有

莫乃塲出丱世專其利以致殷富蠻名哈瓦𤡑猂好刦古不通中華正綂間平

麓川始來歸萬曆間酋長嫡嗣曰刀派真有叔刀派漢娶于車里因以車里殺