Page:Sibu Congkan Sanbian178-顧炎武-天下郡國利病書-50-46.djvu/78

此页尚未校对


永樂五年六月改交阯龍興府為鎮蠻府建興府為建平府天長

府為奉化府新興府為新安府國威州為威蠻州宣光州為宣化

州上福州為福安州安邦州為靖安州日南州為南靖州布政州

為政平州明𤫊州為南𤫊州龍眼縣為清遠縣安世縣為清安縣

應天縣為應平縣山明縣為山定縣上福縣為保福縣龍潭縣為

清潭縣丹鳯縣為丹山縣龍㧞縣為隴㧞縣天施縣為施化縣古

𢧐縣為古平縣統兵縣為統寕縣佛誓縣為善誓縣天本縣為安

本縣獨立縣為平立縣𥠖家縣為𥠖平縣御天縣為新化縣費家

縣為古費縣安邦縣為同安縣安興縣為安和縣茶龍縣為茶清

縣杜家縣為古杜縣上路縣為路平縣上福縣為福康縣布政縣