Page:Sibu Congkan Sanbian179-顧炎武-天下郡國利病書-50-47.djvu/92

此页尚未校对


金葉表貢馬并方物國名湏文逹那永楽三年酋長宰奴里阿必丁随中

官尹慶朝貢封為蘓門荅刺國王給印及 誥五年嗣王鎖丹罕阿必鎮

遣使阿里来朝并貢方物宣徳六年𣸪來貢十年𣸪請封其子為王初太

監鄭和奉使至蘓門荅刺偽王蘓幹刺方謀殺宰奴里阿必丁以奪其位

且怨使臣賜不及已領兵数萬邀撃官軍和率衆及其國兵與𢧐蘓幹刺

敗走追至喃勃國并其妻子俘之以歸永楽十三年九月献于行在以大

逆不道伏誅諸畨震服

 按大食疆域在占城之西洋中南接目連所居賓童龍国東北接雪山

 葱嶺皆佛境也西北與大秦相隣為其統属宋𥘉與占城通貢唐逐逹

 于宋淳化四年舶至蒲希宻淂廣州蕃長寄書招諭遂至南海以老病


 不能詣闕乃以方物來献其表有曰涉歷龍王之宫瞻望天帝之境庻