Page:Sibu Congkan Sanbian180-顧炎武-天下郡國利病書-50-48.djvu/55

此页尚未校对


 崙析支渠搜西戎即叙是也為朔方地詩云天子命我城彼朔方是也春秋為羗戎所居為縣四十四號新秦中始皇三十三

 年命䝉恬斥逐匈奴𭣣河南地以隂山為塞築四十四縣城徙臨河謫戍以充實之築𫟪因山險谷谿繕𥙷起臨洮至遼東萬餘里恬嘗居上郡以

 統治之王恢曰累石為城樹榆為塞匈奴不敢飲馬于河應邵曰新秦者始皇遣䝉恬得其河南造陽之北地千里甚好乃爲築城郭募内郡貧民

 以充實之謂之新秦中後秦亂其地没入匈奴為朔方郡武帝元朔二年遣衞青取河南地主⿲亻丨匽言河南地肥饒外阻河請城之省轉戍廣

 中國㓕胡之本也上用⿲亻丨匽計立為朔方郡募民徙者十萬口復繕䝉恬所築塞因河為固領縣十曰三封朔方脩都臨河呼遒窳渾渠搜沃野廣牧

 臨戎其後霍去病撃敗匈奴休屠王殺昆邪王降漢自是隴西北地河西湖㓂益少减北地以西戍卒半四年置南都尉治元狩二年山東大水徙

 其貧民于関西朔方新秦中七十餘萬口皆仰給縣官使者分䕶費以億計東漢亦因之領城六曰臨戎三封朔方㓇壄廣牧大城

 亦為朔方郡後晋亂姚興以赫連勃勃為安北将軍鎮朔方僣稱天王築城建都于此後周為朔州周武帝自河曲靈夏有蕃戎部落立朔

 州以統之置勝州榆林郡煬帝築長城東至紫河西距榆林車駕幸榆林突厥啓民可汗來朝于此地隋疆域北至五原北境惟至于河

 為朔方軍經畧軍太宗貞𮗚四年李靖破突厥干隂山張寳相禽之通典曰太宗納温彦愽議置餘種于河南朔方之地綱目云䖏突厥降衆東自