Page:Sibu Congkan Sanbian180-顧炎武-天下郡國利病書-50-48.djvu/88

此页尚未校对


 王惲汎海小錄

日本葢倭之别種惡其名不雅乃改今號

其國在洋海之東所屬州六十有八居近日

出故曰日本國王一姓宋雍熈中已傳六十四

世中多女主今所立某氏云大元至元九年

上遣祕監趙良弼通好而國次對馬島拒

而不納十七年已卯冬十一月我師東伐明年

夏四月次合浦縣西岸入海東行約二百里

過拒濟島又千三百里至吐刺忽苫倭俗呼

島為苫又二千七百里抵對馬島又六百里