Page:Sibu Congkan Sanbian181-顧炎武-天下郡國利病書-50-49.djvu/2

此页尚未校对


天下郡國利病書附注 原編苐一冊

 北直上

  第七十葉

注一  萬暦甲寅邑令崔儒秀用井憲副䇿自白家道口至上五哥荘

 築邊堤一道以防黑牛廖家等口之衝長八里文安脩五分保定二

 分大城三分至丙寅黑牛口决頼以無虞

  第百五葉

注二 山自居庸而東其𫝑漸南海自直沽而東其勢漸北至我臨渝山麓

 海濵不盈一視 自直沽新橋赤洋東漸轉而北抵遼境金復南㟁即登莱二府界

 國𥘉海運尚通山東一省錢鈔布花由海道給遼東関南十里海濵店舍及泊舟遺址猶存

注三 自後或郎中或主事無定官景泰五年以後始專用主事

注四 十六年復用主事嘉靖元年永革中官定設主事三年一代