Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/106

此页尚未校对


  原汾州志庭父名遇春崇禎戊辰進士由聊城知縣擢戶部主事庭自李自成之亂遂與弟同並隠居講學庭於易詩春

  秋論語大學孟子皆有論著 播道根注胡庭字季子汾陽人傅靑主門人靑主書胡季子詩藁後詩云風流胡季子花

  筆起河西豔選徐陵勝奇添李賀悽大巫爲氣盡老腐但頭低公子爭裘馬文章自駃騠詠史二首上首秦始

  皇下首商王受楚靈王寓言也路光祿書來叙江東同好諸友一時徂謝感

  歎成篇一首過矩亭拜李先生墓下一首吳譜 詩中同時程中丞一疏亦驚

  衆玉璽安足陳亟進名臣用句下注中丞名紹德州左衞人廵撫河南時漳河旁得玉璽上疏言秦璽不足珍國家以賢

  爲寶薦黨籍諸臣十餘人不納遂謝病歸潘生次耕南歸寄示一首子房一首刈

  禾長白山一首 呉譜 長白山在章邱長山二縣之交刈禾處卽桑家莊之彥業也歲暮二

  首

 十四年乙卯六十三歲旃蒙單閼

  春先生從子洪善至章邱省問張譜 壬午年先生三十歳兄遐篆卒弟子叟生子洪善