Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/9

此页尚未校对


四十四年丙辰四歲

四十五年丁巳五歳

四十六年戊午六歲

 貞孝王碩人以大學授先生 秋賓瑤公再中副貢 冬十

 一月先生祖母蠡源公配李碩人卒

四十七年己未七歲

 先生入塾就傅元譜 日知錄云愚幼時四書本經俱讀全注

四十八年庚申八歲八月以後爲泰昌元年 吳譜 秋七月神宗崩光宗立

 一月崩熹宗立朝議以明年爲泰昌元年左光斗請七月以前爲萬歷四十八年八月以後爲泰昌元年從之先生

 同母弟紓生 車譜 案崑新志紓字子嚴同應第三子少負經濟才明亡後絕意仕進隱居千墩舊廬

 居喪哭過哀目遂盲秉性耿介兄炎武講學秦晉間屢徵不赴紓寓書益相砥礪甥徐乾學兄弟勢望方隆紓獨養高自